Bifoga en fil eller ett dokument till sida?

Kan göras antingen när en ny sida skapas eller genom att ändra befintlig sida. Ska en fil bifogas till en nyskapad sida måste sidan vara sparad minst en gång. 

  1. Se till att sidan är sparad minst en gång.
  2. Bläddra längst ner när du till funktionen för snabbuppladdning.
  3. Klicka på välj fil för att ladda upp önskad fil till sidan.
  4. Kontrollera att uppladdningens status visar att filen laddades upp.
  5. Spara.

Observera att filen inte får vara större än 2 MB.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss