Vad betyder "Dolt på grund av GDPR" i medlemsregistret?

När det gäller "dolt pga av GDPR" så beror det på att före GDPR trädde i kraft så visades alla kontaktuppgifter om inte medlemmen själv valt att dölja dem. Efter GDPR så döljer vi automatiskt alla nya användares uppgifter tills de själva väljer att visa dem för sina grannar. För användare som var med innan GDPR började gälla så har vi låtit de gamla inställningarna vara kvar om medlemmen någon gång har loggat in eftersom då har personen kunnat välja att dölja dem. För medlemmar som inte hade loggat innan GDPR började gälla blir kontaktuppgifterna dolda tills medlemmen väljer att visa dem. 

En medlem som inte visar sina kontaktuppgifter får heller inte se sina grannars uppgifter.

En styrelsemedlem har förstås alltid tillgång till kontaktuppgifterna via Admin->Medlemmar.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss