Vad ser andra medlemmar och brf:er om jag lägger in mina lån?

Andra medlemmar och Brf:er ser aldrig dina fullständiga uppgifter. Uppgifterna om dina lån används som underlag i statistiken. Styrelsen i en Brf kan heller inte se medlemmarnas lån.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss