Vad är median?

Median är ett väldigt användbart statistik-uttryck som betyder "det värde som ligger i mitten". Om det finns fem lån i systemet med olika räntor

Lån nr 1: 2,0 %

Lån nr 2: 2.2 %

Lån nr 3: 2,3 %

Lån nr 4: 2,8 %

Lån nr 5: 12,0 %

 Medianen av serien ovan är 2,3 % medan medelvärdet är 4,26 %

Genom att lägga alla lån på en lång rad och välja det lån som ligger i mitten får vi medianen. Ofta är det mer rättvisande än ett vanligt medlelvärde eftersom det tenderar att jämna ut effekterna av några väldigt höga eller väldigt låga värden i en serie värden.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss