Vilka premiumtjänster finns det på Egrannar?

Undersidor Att kunna skapa undersidor till sidor kan göra det enklare att organisera sidorna för en BRF som har mycket information.

Mappar för bifogade filer Med hjälp av mappar så kan man enlare orgainsera uppladdade protokoll eller andra dokument så att det är enkelt och smidigt att hitta dem.

Dokumentbank. Ni får en särkild samlingssida där alla dokument som laddats upp till olika sidor visas. Detta gör det välidigt enkelt att snabbt hitta en ett uppladdat dokument.

Boka åt andra användare Att låta en utvald person i en BRF kunna boka som en annan användare. Det underlättar exempelvis för föreningar där vissa medlammar saknar dator eller inte har epost.

Skicka meddelanden från anslagstavlan till utvalda behörighetsgrupper Om en förening har en anslagstavla för hyresgäster skickas meddelanden på den anslagstavlan även till medlemmarna. Om medlemmarna inte ska få e-post med dessa meddelanden kan man ändra det i premiuminställningarna för anslagstavlan. I inställningarna anger ni vilka grupper som ska få meddelanden. Exempelvis kan det vara hyresgäster, styrelsen och ordförande som ska få epost när något skrivs på en anslagstavla.

Begränsa kommentarer. Styrelsen kan ställa in behörighetsnivå för kommentarer på anslagstavlor så att exempelvis bara styrelsemedlemmar kan kommentera på en anslagstavla.

Avfölja anslagstavlor. En förening med kan låta medlemmar välja att avfölja anslagstavlor. Då skickas inte epost till medlemmen vid nya meddelanden på anslagstavlan. Styrelsen kan begränsa möjligheten att avfölja en anslagstavla så att viktig information från styrelsen når ut till alla medlemmar.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss