Hur finansieras Egrannar?

Grundtjänsterna i Egrannar är kostnadsfria och kommer att finansieras av annonser. Vi får ofta frågor om vilka annonser det kommer att vara. Vi ser framför oss att annonserna kommer att finnas på sajten ska ligga i linje med tjänsterna som vi erbjuder. Det innebär att reklamen på hemsidan ska generera mervärde till användarna på Egrannar. Vårt mål är att det ska vara annonser som innehåller erbjudanden som är intressanta och relevanta.

Vi testar just nu ett litet antal premiumtjänster. Premiumtjänsterna är helt frivilligt att använda sig av. De tjänster vi erbjuder gratis idag kommer att fortsätt att vara kostnadsfria även om vi kompletterar med premiumtjänster. 

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss