Om byggnader och lägenheter

I Egrannar kan man lägga in alla byggnader och lägenheter i registret så att det går att ha ett medlemsregister där styrelsen enkelt kan se vilka medlemmar som bor var.

Börja med att skapa en byggnad per adress, egentligen blir det en per trappuppgång. Det är för att det inte lägenhetsnumren inte ska krocka om ni använder Lantmäteriets/Skatteverkets lägenhetsnummer i er förening.

När byggnaderna är inlagda kan ni lägga in lägenheterna som finns i er förening så att de hamnar i respektive  byggnad.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss