Ändra bokningsobjekt?

  1. Gå till Bokning > klicka på önskat bokningsobjekt. 
  2. Klicka på penn-symbolen i det övre högra hörnet.
  3. Gör önskade ändringar och klicka på spara.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss