Kan flera medlemmar bo samma lägenhet?

Ja, det går utmärkt att låta flera medlemmar bo samma lägenhet. Se svaret Hur anger jag vilka medlemmar som bor i respektive lägenhet? och välj samma lägenhet för de olika medlemmarna.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss