När jag försöker lägga till en medlem som jag tidigare tagit bort får jag ett felmeddelande om att den användaren redan finns?

Det här felet beror på att användarkontot har aktiverats och sedan tagits bort från Brf:en. En medlem kan vara medlem i flera Brf:er på Egrannar därför raderas inte ett konto helt när man tar bort det från sin Brf:s hemsida utan då tas bara kopplingen mellan medlemmen och Brf:en bort.

Den vanligaste anledningen till att detta problem uppstår är att någon i styrelsen vill testa med olika konton för att se hur sidan ser ut för olika behörighetsnivåer. Det finns ett bättre sätt att göra det: Hur ser en sida ut för en medlem eller en hyresgäst?

Om medlemen redan finns i Egrannar och ska bli medlem i en Brf kan den medlemmen logga in på Egrannar med sina kontouppgifter och  sedan gå till Brf:ens sida och klicka på "Registrera dig" i menyn till vänster. Då får medlemmen uppge föreningens Brf-lösenord för att registrera sig på den föreningen.

Brf-lösenordet för din Brf finns under Admin->Inställningar.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss