Vad är ett grannskap?

Grannskapet är området, föreningarna och personerna som finns runt er förening. Storleken på grannskapet varierar lite mellan olika områden. I tätt bebyggda områden kan de vara ganska små och i mer glest befolkade delar kan de vara större. Ambitionen är att hitta lagom stora grannskap åtr alla föreningar. Vi bedömer att max 10 föreningar bör vara i det lilla grannskapet och max 100 föreningar i det största. Detta kommer säkert att komma att ändras i takt med att fler föreningar ansluter sig och vi ser vad som är en lagom storlek för att samarbete och trivsel i grannskapen ska fungera som bäst.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss